ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/
2. ติดต่อโดยตรงที่ เบอร์โทรสาขาวิชา : 039-309278 ต่อ 354  ติดต่อหัวหน้าสาขาวิชา  081-7230634